Montessori

Wij werken volgens de visie en uitgangspunten van Maria Montessori. Hierbij zijn de persoonlijke groei en individuele mogelijkheden van de leerling leidend. Wij gaan uit van het zich ontwikkelende unieke kind, in al haar facetten.

De kernwaarden in ons onderwijs zijn: zelfstandigheid, eigenheid en taakgerichtheid. Deze hoofdingrediënten helpen de leerlingen om het optimale uit zichzelf te halen: het kind is aan zet.

Onze begeleiding bestaat uit volgen en sturen, observeren en stimuleren, helpen en loslaten, verantwoordelijkheid geven en nemen. We stemmen de begeleiding af op de behoeften van elk kind.

De montessorigedachte zie je terug in het geheel van onderwijs, opvang en opvoeding van 0 t/m 12 jaar in ons montessori-spilcentrum. Alle medewerkers zijn montessori-geschoold en we zijn erkend door de Nederlandse Montessorivereniging NMV.  

Onze school staat open voor iedereen en de ontmoeting van verschillende levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen staat centraal. We behoren tot een schoolbestuur voor algemeen toegankelijke scholen: SALTO.

De naam van onze school en het Spilcentrum verwijst naar de wijk waarin we staan. De Tempel is een vrij kleine wijk binnen het stadsdeel Woensel. De school is opgericht in 1969 en sinds 20 jaar is onze school de enige school in deze wijk. Behalve  een wijkfunctie hebben school en Spilcentrum ook een regiofunctie vanwege het montessori-concept. Het montessori SPIL-centrum is geopend in 2011.