Verlofregelingen

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. Een extra dag vrij nemen, een “snipperdag” inplannen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan, mag niet. Dit staat in de leerplichtwet. In uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier. U kunt bijzonder verlof aanvragen door een verlofformulier in te vullen dat op school verkrijgbaar is en dit in te leveren bij de directeur.

 

Indien u gebruik wilt maken van een verlofregeling kunt u het formulier hier vinden.