Montessori Village

In 2018 start Montessori Village. Dit is een instroomgroep voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die nog geen Nederlands spreken. Met veel individuele begeleiding en een speciaal programma leren ze in the Village de taal, samen met hun ouders.

Lees meer

Onderwijs

NIEUW is "MONTI, je hulpje in de klas". Dit is een speciaal voor ons ontwikkeld innovatief programma voor de tablet. Kinderen krijgen hiermee instructie op maat en naar behoefte. We werken ermee in groep 3 t/m 8.

Lees meer

Ouders

Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn bouwstenen voor goed onderwijs. We werken samen met ouders aan goed onderwijs voor elk kind. De oudergesprekken gebeuren volgens gespreksarrangementen op maat.

Lees meer

Groepen

Hier vindt u informatie en foto's van onze groepen.

Lees meer