SALTO

Ons schoolbestuur, SALTO, is een samenwerkingsverband dat in 2001 is ontstaan vanuit de voormalige Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs Eindhoven (SATOE) en de Commissie voor Openbaar Basis- en Speciaal Onderwijs (COBSO). In 2005 werd dit samenwerkings-verband één stichting: Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs, kortweg SALTO.
Met een aandeelpercentage van 36 procent van de schoolgaande leerlingen, is SALTO qua grootte het tweede schoolbestuur voor het primair onderwijs in Eindhoven. Met 20 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs is SALTO een grote speler in het Eindhovense onderwijsveld.

SALTO is een lerende organisatie die mensen graag wil inspireren tot persoonlijke ontwikkeling door middel van intensieve samenwerking met anderen. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor de professionals in de organisatie. We bieden alle kinderen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging, de mogelijkheid zich te ontplooien en hun talenten te ontwikkelen. Zo bereiden we hen voor op hun rol in de samenleving van de 21ste eeuw. Goed onderwijs bieden met adequate hulpmiddelen, actuele lesmethoden en goed toegeruste professionals zijn daarbij voorwaarden.

“Een leven lang leren” is voor de kinderen en hun begeleiders het uitgangspunt. Daarom biedt SALTO de leerlingen en de medewerkers alle kansen tot zelfontplooiing. Wij moedigen hen aan te investeren in zichzelf, zodat iedereen met plezier kan leren en werken.

SALTO brengt twee keer per jaar een SALTO-magazine uit vol met verhalen die tot stand komen samen met medewerkers, directeuren, leerkrachten, ouders, leerlingen en samenwerkingspartners van SALTO. Lees hier de laatste uitgave van het SALTO-magazine.

De missie van SALTO luidt:

DE basis om te leren voor het leven!

De visie is gedefinieerd rondom de letters van salto:

SALTO : Samen Actief Leren Talenten Ontwikkelen

Voor meer informatie over SALTO kunt u kijken op de website:

www.salto-eindhoven.nl