Schooltijden en vakanties

 Onze schooltijden zijn: 

Maandag 8.15/8.30–14.30 uur
Dinsdag 8.15/8.30–14.30 uur
Woensdag 8.15/8.30–12.30 uur
Donderdag 8.15/8.30–14.30 uur
Vrijdag 8.15/8.30–14.30 uur

Het inloopkwartier:

We starten elke schooldag in alle rust op met een inloopkwartier, van 8.15 tot 8.30 uur. Tijdens het inloopkwartier kunnen de kinderen zich in hun eigen tempo en op hun eigen wijze klaarmaken voor de nieuwe dag op school. Ze hangen hun jas en tas op, praten even bij met de leraar en klasgenoten, verzorgen hun eigen plantje en maken hun werkplek in orde. Ook kunnen ze alvast hun dagplanning maken en starten met werken. Om 8.30 uur is dan iedereen aan het werk en is de schooldag begonnen.

Tijdens het inloopkwartier verwelkomt en begeleidt de leraar de leerlingen en helpt hen met een soepele dagstart. Als er bijzonderheden te melden zijn die van invloed zijn op de komende dag, kunnen de ouders dat tijdens het inloopkwartier doen bij de leraar. Met meer algemene vragen kunnen ouders elke dag na schooltijd bij de leraar terecht. Om de zelfstandigheid van de kinderen te bevorderen, verwachten wij dat leerlingen van de midden- en bovenbouw zelf naar de klas gaan. De kinderen van de onderbouw worden wel tot aan de klas begeleid door een ouder of medewerker van de voorschoolse opvang.

Het continurooster:

We werken volgens een continurooster. Dat betekent dat we een aaneengesloten schooldag hebben en dat alle kinderen op school lunchen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Onze gymtijden zijn:

Op dinsdagochtend:    Groep 4, groep 5/6 en groep 7/8

Op donderdagochtend: Groep 3, Groep 6/7 en groep 7/8

De leerlingen van de onderbouw gymmen/bewegen elke dag, in de inpandige speelzaal of buiten. Zij hebben hiervoor gym- of turnschoentjes nodig, liefst met elastiek of klittenbandsluiting.

De leerlingen van de middenbouw/bovenbouw gymmen in de gymzaal aan de Vlokhovenseweg. De kinderen hebben sportkleding nodig (t-shirt en korte of lange sportbroek) en gymschoenen. De schoenen mogen geen zwarte zolen hebben. Behalve de lessen in de gymzaal krijgen de kinderen ook wekelijks spel- en bewegingslessen in het vlakbij school gelegen park.

Alle groepen krijgen gymlessen van onze vakdocent Inge Silkens. Daarnaast verzorgen ook de eigen leerkrachten gymlessen en bewegingsactiviteiten.

Vakanties en vrije dagen:

Wij werken volgens een 940-uren rooster. Dit betekent dat de leerlingen van alle groepen jaarlijks 940 lesuren aangeboden krijgen. Het leerlingenrooster kent daarom enkele extra vrije dagen voor alle leerlingen. Deze liggen voor het hele jaar vast. De vakanties en extra vrije dagen ziet u in de jaarkalender op deze website.

Verlofregeling

Buiten de reguliere vakanties kan verlof aangevraagd worden voor bijzondere gelegenheden. Hieraan zitten echter restricties. Deze richtlijnen vindt u onder het kopje ‘verlofregeling’ op deze website. Hier kunt u aanvraagformulier voor verlof downloaden.