Verlofregelingen

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. Dit heet de Leerplichtwet. In een aantal gevallen kan extra verlof worden aangevraagd.

Een extra dag vrij nemen, een “snipperdag” inplannen, langer met vakantie gaan of tussendoor op vakantie gaan, is niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Het formulier voor aanvraag verlof, vindt u hier.

De volledige verlofregeling waarin alle voorwaarden staan genoemd, vindt u hier.