Groeperingsvormen

We plaatsen kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar zodat zij van en met elkaar kunnen leren en ontwikkelen. Hierdoor ontstaan heterogene groepen ofwel “combinatiegroepen” in de volgende combinaties: onderbouw, middenbouw, tussenbouw en bovenbouw. De groepen hebben gemiddeld 25 leerlingen en we werken met een fulltime of twee parttime leerkrachten per groep. Verder hebben we 2 onderwijsassistenten die ondersteunen in de klassen.

Het onderwijs aan een kind wordt zoveel mogelijk in de eigen groep geboden, maar het komt ook voor dat kinderen een individuele instructie buiten de groep of een groepsinstructie in een andere groep volgen.

Omdat we in elke klas op diverse niveaus instrueren en begeleiden en bij alle activiteiten uitgaan van de aanwezige diversiteit in de groep, werken we niet met aparte klassen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.