Groeperingsvormen

De onderbouw, groep 1/ 2, is heterogeen samengesteld. Dat betekent dat deze groepen
samen in een klas zitten. We stemmen ons onderwijs af op de ontwikkelingsfase waarin de
kleuter zich bevindt.
In schooljaar 2023/2024 zijn groep 3 en groep 4 homogeen samengesteld, dat wil zeggen dat
de kinderen les krijgen binnen hun eigen jaargroep. Binnen de klas differentiëren we de
instructies en het aanbod om recht te doen aan de verschillen tussen kinderen.
Vanwege de ongunstige spreiding van leerlingaantallen zijn de overige groepen samengesteld
als combinatiegroep. (groep 5/6, groep 6/7 en groep 7/8).