In de dagelijkse praktijk

Een veelgehoorde opmerking tijdens rondleidingen door onze school is: “Wat een rust”.

Een rustige, veilige omgeving is een van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot leren. Een duidelijke, vaste structuur en heldere regels waarmee consequent wordt omgegaan, ondersteunen dit.

Deze voorwaarden liggen verankerd in het montessorionderwijs: respectvolle omgang met verschillen en rekening houden met elkaar vormen de basis. Van jongs af aan helpen we de kinderen om zich hiervan bewust te worden. Het effect daarvan is elke dag op een heel mooie manier zichtbaar: kinderen die weten wat er van hen verwacht wordt, wat de mogelijkheden zijn en waar de grenzen liggen, ervaren ruimte en vrijheid om zich te ontwikkelen. En in een omgeving waarin diversiteit het uitgangspunt is, is “anders-zijn” gewoon.

Naast individuele leerlingbegeleiding en -instructie geven we dagelijks groepslessen. De mate waarin en de manier waarop leerlingen gegroepeerd en geïnstrueerd worden, is mede-afhankelijk van het individuele niveau, de mogelijkheden, behoeften en leerstijl van de leerling. Is er voor een leerling “iets te halen” in een andere groep, dan staan de deuren hiervoor wijd open, letterlijk en figuurlijk.