Leerlingondersteuning

Diversiteit is een kenmerk van de school en hierdoor worden we continu uitgedaagd om ons onderwijs en de mogelijkheden van het team verder te ontwikkelen.

Wij werken volgens de systematische cyclus van handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW), waarbij waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren de cyclische onderdelen zijn. Groepsplannen, individuele handelingsplannen en onderwijsperspectieven zijn onderdelen van de werkwijze. De intern begeleider heeft hierbij een belangrijke taak in de begeleiding en ondersteuning van de leraren. Maandelijks komen de intern begeleider en de directeur bij elkaar, om bijzondere begeleidingsvragen of -vraagstukken te bespreken. Zijn er zorgen over de ontwikkeling of begeleiding van een leerling, dan worden andere professionals bij dit overleg betrokken. Betreffen de zorgen meerdere kinderen uit een gezin, dan brengt de IB-er dit in het Spil-breed zorgteam in, dat 5 maal per jaar bijeenkomt. De ouders brengen we uiteraard altijd vooraf op de hoogte en vragen we om inbreng. Zo werken we samen aan een evenwichtige en optimale ontwikkeling voor elk kind.

Onze eigen, interne Expertisedienst ondersteunt alle SALTO-scholen bij de ontwikkeling op het gebied van Passend Onderwijs. Samen kunnen we leerlingen waarbij niet alles vanzelfsprekend gaat, optimaal begeleiden bij een volgende stap in hun ontwikkeling. Leerlingen worden gestimuleerd om eigenaar van hun leerproces te zijn en we bieden ze de ruimte om dit te ontwikkelen. Omdat het gaat om een eigen dienst is de hulp snel, direct en efficiënt gericht op de ondersteuningsbehoefte van de school. De Expertisedienst stemt haar werkwijze en aanbod af op de vragen van de SALTO-scholen.