Schoolontwikkeling

Als school zijn we continu in ontwikkeling. De belangrijkste thema’s voor de komende periode zijn:

 • Doorontwikkeling doorgaande lijn VVE (voor- en vroegschoolse educatie: 0-6 jarigen), inclusief bijscholing van de pedagogisch medewerkers (voorschool, 0-4 jarigen)
 • NT2
 • Implementatie methode technisch en begrijpend lezen groepen 4 t/m 8
 • Implementatie spelling methode
 • Wetenschap en techniekonderwijs
 • Aanschaf digitale middelen
 • Professionalisering medewerkers:
  * rekenspecialist
  * gedragsspecialist
  * taalspecialist
  * rots water trainers
  * NT2 specialist
  * schoolleider basisbekwaam

Sinds januari 2017 zijn we officieel een “Gezonde school”. We hebben het landelijke predicaat ontvangen en zijn daar trots op. Het eerst behaalde certificaat is “Welbevinden en sociale veiligheid”. Het certificaat “Bewegen en Sport” , “Roken en alcohol” en “Voeding” hebben we behaald.

Via onze maandelijkse nieuwsbrief Tempelinfo houden we u op de hoogte. Alle Tempelinfo’s staan op de nieuwspagina op deze website.