Continurooster en buitenschoolse opvang

Continurooster en schooltijden

We werken volgens een continurooster: er is een ononderbroken schooldag en de leerlingen lunchen op school (eigen lunchpakket). Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de ouders.

Alle schooldagen starten tussen 8.15 en 8.30 uur met een inloopkwartier.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigt de school om 14.30 uur. Op deze dagen is het continurooster van kracht. Helpt u uw kind op deze dagen er aan denken om een gezonde lunch mee te nemen?

Op woensdag is de school uit om 12.30 uur. De kinderen lunchen die dag niet op school.

Tijden Spilcentrum de Tempel

Uw zoon of dochter kan elke werkdag van 7.30 uur tot 18.30 uur terecht in ons Spilcentrum. U kunt daarbij gebruik maken van dagopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang.