Klassenouderraad

Elke klas heeft een of twee ouders die de leraar helpen bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten: de klassenouders. Voor de herkenbaarheid hangt bij elk klaslokaal een foto met naam van deze klassenouders. De klassenouders zijn verenigd in de klassenouderraad (KLOR), die samen met het team allerlei schoolactiviteiten organiseert. De KLOR vergadert onder schooltijd. De data worden vermeld in onze jaarkalender.

De voorzitter van de KLOR is Melanie Hardjo-Hoenggloeg, de penningmeester van de KLOR is Vincent Lee en de evenementen-coördinator vanuit het team is Suzanne Brinkert