Klassenouderraad

Elke klas heeft een of twee ouders die de leraar helpen bij de organisatie en uitvoering van allerlei activiteiten: de klassenouders. Voor de herkenbaarheid hangt bij elk klaslokaal een foto met naam van deze klassenouders. De klassenouders zijn verenigd in de klassenouderraad (KLOR), die samen met het team allerlei schoolactiviteiten organiseert. De KLOR vergadert onder schooltijd, op woensdagochtenden. De data staan vermeld in onze jaarkalender.

De voorzitter en penningmeester van de KLOR is Linda van der Vleuten en de evenementen-coördinator vanuit het team is Nienke van de Laak