Respectprotocol en Social Media

Een aantal afspraken op schoolniveau en bestuursniveau zijn vastgelegd in een regelingen en protocollen. Zo ontstaat er duidelijkheid over regels en richtlijnen bij de omgang met elkaar. Respectvolle omgang met elkaar en het gebruik van social media zijn nauw met elkaar verbonden. Deze protocollen kunt u hier inzien.

Link naar Respectprotocol Tempel

Link naar Social Media protocol SALTO