Social Media

Een aantal afspraken op schoolniveau en bestuursniveau zijn vastgelegd in een regelingen en protocollen. Zo ontstaat er duidelijkheid over regels en richtlijnen bij de omgang met elkaar.
Het Social Media protocol kunt u hier inzien.

Link naar Social Media protocol SALTO