Schoolgids en schoolplan

In de schoolgids beschrijven we jaarlijks waar we voor staan, hoe we dit vormgeven in ons onderwijs, welke plannen we hebben en hoe we die uitvoeren. U kunt de schoolgids inzien door op onderstaande plaatje te klikken.

De schoolgids is een beknopte en toegankelijke afgeleide van het schoolplan. In het schoolplan beschrijven we onze inhoudelijke en beleidsmatige ambities voor telkens een periode van 4 jaar, op het gebied van onderwijskundige vormgeving, begeleidingsstructuur, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, financieel beleid en ICT-ontwikkelingen. Het schoolplan is op school in te zien.