Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 45,- per kind per jaar.

Deze bijdrage is bestemd voor de extra activiteiten en vieringen gedurende het jaar. Denk daarbij aan Sinterklaas, kerst, carnaval, sportdagen en kunst en cultuurprojecten. Het bedrag is inclusief het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Met groep 8 gaan we op meerdaags kamp naar Eersel; hiervoor vragen we dan een extra bijdrage. Om deze extra kosten beperkt te houden, organiseren de leerlingen, tijdens de schooltentoonstelling in april, de actie “Euro voor Eersel”, waarbij ze allerlei zelfgemaakt lekkers verkopen, als bijdrage aan hun kamp.

Hoewel het betalen van de ouderbijdrage vrijwillig is, zijn wij als school afhankelijk van deze bijdrage voor het financieren van activiteiten.Hebt u vragen over de betaling van de ouderbijdrage, dan kunt u zich wenden tot de directeur van school of tot de penningmeester van de KLOR.

Stichting Leergeld

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 377.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens, in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om te zorgen dat deze kinderen toch kunnen meedoen aan activiteiten op school, sportclub en in het sociaal-maatschappelijke leven, is de stichting Leergeld opgericht.

Op de algemene website van Stichting Leergeld: www.leergeld.nl kunt u meer lezen over het werk dat zij doen, de manier waarop u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind en op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen.

U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld in Eindhoven:

Odysseuslaan 2  
5631 JM Eindhoven 
Telefoonnummer: 040 – 213 11 41  
E-mailadres: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl