Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 25,- per kind per jaar.

Deze bijdrage is bestemd voor het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 7. Met groep 8 gaan we op meerdaags kamp naar Eersel; hiervoor vragen we dan een extra bijdrage van € 75,-

Stichting Leergeld

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 377.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens, in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Om te zorgen dat deze kinderen toch kunnen meedoen aan activiteiten op school, sportclub en in het sociaal-maatschappelijke leven, is de stichting Leergeld opgericht.

Op de algemene website van Stichting Leergeld: www.leergeld.nl kunt u meer lezen over het werk dat zij doen, de manier waarop u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind en op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen.

U kunt contact opnemen met Stichting Leergeld in Eindhoven:

Odysseuslaan 2
5631 JM Eindhoven
Telefoonnummer: 040 – 213 11 41
E-mailadres: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl