De school van nu én de toekomst

De school van nu én de toekomst

SALTO-school De Tempel werkt aan de toekomst. Onze kleinschalige wijkschool kenmerkt zich door veel persoonlijke aandacht, een enthousiast team en een fijne, veilige omgeving. Op De Tempel krijgt elk kind de hulp en begeleiding die het nodig heeft. We hebben oog en oor voor alle kinderen.

De basis op orde
Taal, rekenen en respectvol met elkaar omgaan. Dát zijn de drie pijlers waarop ons onderwijs is gebouwd. We zorgen voor een stevige basis, zodat kinderen goed voorbereid worden op de toekomst. Tussen 2020 en 2023 vernieuwen we onze methodes, zodat we het meest moderne en best passende aanbod hebben. Daarnaast is er ook aandacht voor creatieve vaardigheden, wetenschap- en techniekonderwijs, ICT en beweging. De Tempel is een complete school, voor elk kind. Binnen de grenzen van onze mogelijkheden proberen we de ondersteuningsvragen van alle kinderen te beantwoorden.

Een goed fundament vinden we belangrijk. We zijn daarom continu op zoek naar de onderwijsbehoefte van elk kind. We maken gebruik van waardevolle elementen uit het Montessorionderwijs, maar De Tempel is nadrukkelijk een school waar breed gekeken wordt naar welke benadering, welke begeleiding elk kind nodig heeft. En welke aanpak van onze professionals daar het beste bij past.

Onze doelgroep
De Tempel is er voor alle kinderen in de wijk. We zijn een afspiegeling van de samenleving waarin we elke dag leven en werken. Op school én na school, want we bieden ook een rijk aanbod aan naschoolse activiteiten waar kinderen gratis aan kunnen meedoen, onder meer op het gebied van muziek, sport, techniek en creativiteit.

Kinderen, ouders en leerkrachten gaan respectvol met elkaar om op onze school. We voelen ons verantwoordelijk voor elkaars welzijn. We helpen elkaar. We maken gebruik van elkaars talenten en proberen het beste in elkaar naar boven te halen. Als team geven we het goede voorbeeld. Ons betrokken team is bijzonder gemotiveerd en heeft alle kwaliteiten in huis om goed onderwijs te bieden. Daarnaast blijven wij werken aan onze eigen ontwikkeling omdat ook wij onze eigen vaardigheden willen vergroten.

Samen met ouders
Ouders zijn onze partners. Samen zorgen we ervoor dat elk kind het best passende onderwijs in een fijne leer- en leefomgeving krijgt. Onze visie scherpen we iedere vier jaar aan. Dat doen we door in gesprek te gaan met ouders, te kijken naar de wereld om ons heen, naar onderwijskundige ontwikkelingen en naar ontwikkelingen binnen SALTO. Wat ging goed, wat kan beter? We zijn kritisch op ons eigen handelen. Omdat we weten dat we alleen dan steeds kunnen blijven verbeteren.